#anatomy

0

Epifiz Anatomisi

Okuma Süresi: 2 dakika Görüntülenme: 9 Beyin hemisferleri arasında splenium corporis callosi’nin altında orta hatta yerleşmiş kırmızımsı ve çam kozalağı şeklinde bir organdır Epifiz. Bir sap ile diencephalon’a bağlıdır. Bu sap bezi iki laminaya...

0

Özofagus Anatomisi

Okuma Süresi: 2 dakika Görüntülenme: 21 Cartilago cricoidea (ya da C, vertebra) alt kenan seviyesinde başlar, T10 vertebra seviyesinde hiatus oesophageus’tan geçer ve T11 vertebra seviyesinde mide’nin kardiya parçası ile birleşir. Seyri sırasında, üst...

0

İnce Bağırsak Anatomisi

Okuma Süresi: 4 dakika Görüntülenme: 18 Bu gün ince bağırsak anatomisine değinmeye çalıştım. Ostium pyloricum’dan, ostium ileale’ye kadar olan sindirim sistemi bölümüdür. Yaklaşık 6 m uzunluğundadır. Duodenum, jejunum ve ileum olarak üç bölümde incelenir....