Farmakoloji – Giriş

Bu Sayfayı Herkesle Paylaşın!

Okuma Süresi: 3 dakika

Farmakoloji dersini “Tıbbiye’den Notlar”a ekleyerek bundan sonra farmakoloji notlarını da yayınlıyor olacağız. İlk olarak farmakoloji notu olan “Farmakoloji – Giriş” dersi ile başlıyoruz.

Farmakoloji Dalları

Farmakokinetik: İlaçların canlıda emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını (itrah) inceleyen bilim dalıdır.
Farmakodinamik: İlaçların canlılardaki kimyasal, fizyolojik etkileri ile etki mekanizmalarını
inceleyen bilim dalıdır.
Toksikoloji: İlaçlarla veya diğer kimyasal maddelerle oluşan zehirlenmeleri, zehirli maddelerin yapısını,
özelliklerini, etki mekanizmalarını, zehirlenme belirtilerini ve tedavilerini inceleyen bilim dalıdır.
Kemoterapi: İnsan vücudunu istila eden parazit, mikroorganizma ve bakterilerin yaptığı
hastalıkların tedavisini inceler.
Farmakoterapi: İlaçların, hastalıkların tedavisinde kullanılmasını inceleyen bilim dalıdır.
Farmasötik kimya: İlaçların kimyasal yapısını ve özel şekillerde hazırlanmasını (tablet, ampul,
kapsül vb.) inceleyen bilim dalıdır.

Biyofarmasötik: İlaçların farmasötik şekillerine göre emilimini inceler.
Klinik farmakoloji: Yeni ilaçların, bulunması ve geliştirilmesi amacıyla normal ve hasta insanlarda
uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.
Moleküler farmakoloji: Canlıda biyolojik sistemlerle, ilaçlar arasındaki fizik ve kimyasal etkileşmeleri
moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
Biyokimyasal farmakoloji: İlaçlar ile enzimler arasındaki etkileşmeleri inceleyen bilim dalıdır.
Nörofarmakoloji: Sinir sitemini etkileyen ilaçların özelliklerini ve etki mekanizmalarını inceleyen bilim
dalıdır.
İmmünofarmakoloji: İlaçların immün sisteme etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Önemli Kavramlar

İlaç: Fizyolojik durumları ya da patolojik olayları, alanın yararı için değiştirmek, incelemek amacıyla
kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da ürün olarak tanımlanır.
Doz: Bir defada verilen ilaç miktarıdır.
Drog: Tedavi amacı ile kullanılan tek bir maddedir.
Günlük doz: Gün boyunca verilmesi tavsiye edilen ilaç miktarıdır.
Yan etki: İlaçların olağan dozlarında bile istenilen tesirlerine ilaveten yaptıkları istenmeyen etkileridir.
Toksik etki: Genellikle ilaçların farmakodinamik etkilerinin şiddetlenmesine bağlı hasta için rahatsızlık
veren ve bazı durumlarda ölüme neden olabilen etkidir.
Emniyet aralığı: İlacın tedavi dozu ile toksik etki gösteren dozu arasındaki aralığa denir.

Endikasyon: İlacın, kullanılması gereken durumlarına denir.
Kontrendikasyon: İlacın, kullanılmaması gereken durumlarına denir.
Rezistans: Mikroorganizmaların özelliklerine bağlı olarak ilaçlara direnç gelişmesi ve ilaçların etkisiz
kalmasıdır.
Tolerans: İlaçlar devamlı kullanıldığında, normalde alınan etkinin gittikçe azalması durumudur.
İlacın yarılanma ömrü: Bir ilacın plazmadaki konsantrasyonunun yarıya inmesi için geçen süredir.

Farmakoloji Tedavi Türleri

Ampirik (ilkel) tedavi: Hastalığın sebebini, oluşum mekanizmasını ve ilacın hastalığa etki şeklini bilmeden, yalnız gözlem ve denemelere dayanılarak yapılan tedavi şeklidir. Günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir tedavi şeklidir.
Semptomatik (Palyatif) tedavi: İlaçlarla hastalığın nedenini ortadan kaldırmadan bulgu ve belirtilerini
gidermek için yapılan tedavidir. Örnek: Tonsillitte yükselen vücut sıcaklığının, ateş düşürücü ile düşürülmesidir.
Radikal (Rasyonel) tedavi: İlaçlarla hastalığın nedeninin tamamen ortadan kaldırılmasına, “radikal
tedavi” denir . Örnek: Tonsillitin antibiyotik ile tedavi edilmesidir.
Profilaktik (Koruyucu) tedavi: Hastalıklardan korunmak için yapılan uygulamadır. Örnek: aşı
uygulamaları, bazı ameliyatlarda ameliyat öncesi antibiyotik verilmesi vb.
İkame (Yerine koyma) tedavi: Vücutta eksikliği görülen maddelerin eksikliğini gidermek için
yapılan tedavidir. Örnek: Demir eksikliği anemisinde, hastaya uygun yollardan demir (Fe)
içerikli ilacın verilmesi.


Sonraki Notlardan Birinin Hangisi Olacağına Sen Karar Ver!

  Yazımızın Devamı ve Yorumlar İçin Okumaya Devam Ediniz.


  İyi çalışmalar dilerim…


  Daha Çok Not İçin Tıbbiyeden Notlar ayrıca Daha Çok Farmakoloji Notu İçin Tıkla. Ayrıca kendini geliştirebileceğin birçok Blog yazısı için buraya tıklayabilirsin.


  **Bu notlar M. Selim Uçar’ın kendi kaleminden çıkan ders notlarıdır. Tüm hakları www.benimdunyamm.com ve M. Selim Uçar’ a aittir.**

  Ayrıca duyurulardan anında haberdar olmak için Instagram hesabımızı takip edin!


  Bu Sayfayı Herkesle Paylaşın!

  Melik Selim Uçar

  Girişimci ruhlu bir tıbbiyeli. Benim Dünyam web sitesi' nin kurucularındandır.

  You may also like...

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir